Beyers Belgium

Liliane Demely- Moorsele

Allround

België

2e Provinciale As-Duif Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB W-Vlaanderen 2020
3e Provinciale As-Duif Grote Halve Fond Oude KBDB W-Vlaanderen 2020
1e Provinciale As-Duif All Round Oude & Jaarlingen KBDB W-Vlaanderen 2020
11e Nationale As-Duif Kleine Halve Fond Jonge Duiven KBDB 2019
3e Provinciale As-Duif All Round Oude & Jaarlingen KBDB W-Vlaanderen 2019
1e Nationaal Limoges II 7.274 Oude Duiven KBDB 2018
1e Provinciaal Argenton I 2.591 Jaarlingen KBDB W-Vlaanderen 2018
1e Provinciaal Bourges II 501 Oude KBDB W-Vlaanderen 2018