VISIE

KWALITEIT IS HET TOVERWOORD VOOR ALLE BEYERS MENGELINGEN

De selectie van kwalitatief hoogwaardige granen, een viervoudige reiniging en uitgebalanceerde samenstellingen zorgen ervoor dat uw duiven niets te kort komen. Met name de grondige reiniging die de granen ondergaan is ongeëvenaard. Alle granen in de mengelingen worden tweemaal afzonderlijk gereinigd vooraleer gemengd te worden om daarna nog een reiniging te ondergaan en tot slot geborsteld te worden.

 

Aangezien granen een natuurproduct zijn en dus elke lading andere afmetingen kent, is het zeven van de granen nog authentiek handwerk. Door het borstelen van de granen ontstaat een natuurlijk glanzende mengeling, zonder toevoeging van olie.

 

BALANS

Belangrijk hierbij is dat de mengelingen kunnen voorzien in de behoeften van uw duiven, hetgeen zeker bij zware belasting niet vanzelfsprekend is. Bij BEYERS richten we ons dan ook voornamelijk op mengelingen met een maximale opname van voedingsstoffen, zodat de duiven zoveel mogelijk energie uit zo weinig mogelijk voer kunnen halen. Het verteren van het voer kost immers ook energie en in de hedendaagse duivensport is de tijd tussen twee vluchten vaak beperkt. Ook is het van belang niet alleen voor snel succes te gaan, maar de duiven ook op langere termijn te laten presteren. Dit betekent dat de voeding zodanig moet zijn samengesteld dat er geen tekorten ontstaan, zodat er niet na een vlucht of zeven een terugval volgt. In aanvulling op de voeding is het bovendien vaak aangewezen om, zoals dat ook bij topsporters gebeurt, de duiven te voorzien van extra’s in de vorm van bijproducten om ze maximaal te laten renderen. Hiervoor biedt het hoogwaardige gamma van BEYERS CONDITION & CARE uitgebreide mogelijkheden.

 

VOEDEREN NAAR BEHOEFTE

Zeer belangrijk bij het voeren van duiven is om in te spelen op hun behoeften. Deze behoeften zijn afhankelijk van de periode van het jaar en de mate van belasting. Wanneer we naar de voedingsstoffen in granen kijken bestaat de basis van alle mengelingen voor duiven uit koolhydraten, eiwitten en vetten. De verhouding tussen deze voedingsstoffen moet afgestemd zijn op de behoeften van de duiven. De koolhydraten (suikers) vormen altijd het grootste aandeel. Het gehalte eiwitten moet hoger liggen in de kweek en na een zware vlucht en het vetgehalte moet verhoogd worden richting de inkorving.

 

De sleutel tot succes op het gebied van voeding is dus in de eerste plaats de balans van de mengeling. Daarnaast is de kwaliteit van de granen zeer belangrijk, omdat duiven zoveel mogelijk energie uit zo weinig mogelijk voer moeten kunnen halen. De opneembaarheid van voedingsstoffen uit het voer is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit en reiniging van de granen.

 

HOU HET SIMPEL

Er bestaat niet zoiets als de beste mengeling. De reden hiervoor is dat duivenmelkers op heel verschillende manieren met hun sport omgaan. Ze hanteren heel verschillende systemen en ook de mate van belasting verschilt in hoge mate. De vraag moet dus altijd zijn, welk voedersysteem past het best bij mij en mijn systeem. Als algemene stelregel hierbij kun je wel vasthouden aan het principe ‘hou het simpel’. In de hedendaagse duivensport is het immers zo dat over het algemeen geldt dat, zoals Ad Schaerlaeckens stelt, degene die de minste fouten maakt, kampioen wordt.

 

Op deze website stellen we u onze producten voor, voorzien van aanbevelingen over het gebruik ervan, gebaseerd op praktijkervaringen van succesvolle melkers. Bekijk welke methode het best aansluit bij uw systeem en doe er uw voordeel mee om ook de resultaten van uw kolonie op een hoger plan te brengen.