Beyers Belgium

Frank Kwekkeboom – Enschede

Fond / Zware Fond

België

20e Beste Dagfond Duif WHZB/TBOTB 2020
1e Nationaal Duifkampioenschap Marathon NPO 2019
1e Nationaal Sector 3 Dax 2.088 d. 2019
1e Beste Marathon Duif WHZB/TBOTB 2019