Beyers Belgium

Gert Noels – Ham

Fond / Zware Fond

België

25e Nationaal Kampioen Fond Oude KBDB 2023
5e Provinciaal Kampioen Grote Halve Fond Oude KBDB PE Limburg 2023
5e Provinciaal Kampioen Fond Oude KBDB PE Limburg 2023
1e Provinciaal Vierzon 4.530 Oude & Jaarlingen KBDB Limburg 2021