Beyers Belgium

Niels Broeckx - Oud Turnhout

Snelheid / Halve Fond

België

17e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2022
2nd BELGIAN OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. C LONG DISTANCE
1e Nationaal Zone B3 Chateauroux II 991 Oude KBDB 2021
4e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2021
3e Provinciale As-Duif Grote Halve Fond Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2021
4e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2020
5e Provinciale As-Duif Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2020