Beyers Belgium

Sebastien Casaert-Sénéchal - Russeignies

Fond / Zware Fond

België

27e Algemeen Nationaal Kampioen KBDB 2023
11e & 26e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2023
3e Nationale As-Duif Grote Halve Fond Jaarlingen KBDB 2023
8e Nationale As-Duif Grote Halve Fond Oude KBDB 2023
11e Nationaal Kampioen Fond Jaarlingen KBDB 2023
1e Nationaal Zone A3 Bourges IV 1.420 Oude KBDB 2023
5e & 25e Nationale As-Duif Allround Oude & Jaarlingen KBDB 2022
11e Nationale As-Duif Fond Oude KBDB 2022
1e Nationaal Tulle 4.993 Jaarlingen KBDB 2022
1e Nationaal Zone A3 Bourges I 5.031 Oude KBDB 2022
1st BELGIAN OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. C LONG DISTANCE
2nd BELGIAN OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. I LONG DISTANCE 2021
8e Nationaal Kampioen Grote Halve Fond Oude & Jaarlingen KBDB 2021
3e & 4e Nationale As-Duif  Fond Oude KBDB 2021
1e Nationaal Zone A3 Argenton I 3.107 Jaarlingen KBDB 2021
1e Nationaal Zone A3 Châteauroux 3.349 Jaarlingen KBDB 2021
1e Nationaal Zone A3 Chateauroux II 781 Jaarlingen KBDB 2021