Beyers Belgium

Anthony & Edwin Derksen - Van De Keuken, Amelo

Snelheid / Halve Fond

Nederland

9e Nationaal Duifkampioenschap Dagfond NPO 2020
6e Beste As-Duif Dagfond Duif WHZB/TBOTB 2020
15e Beste As-Duif Jonge Duif WHZB/TBOTB 2020
3e Beste As-Duif Oude Duif WHZB/TBOTB 2020
19e Beste Liefhebber WHZB/TBOTB 2020
1e Beste Midfond/Fondduif Nederland – 7 prijzen PIPA ranking 2020
3rd DUTCH Olympiad Pigeon  Cat.D Allround Poznan 2019
1e Nationaal Kampioen Midfond aangewezen NPO 2017
2e & 3e Asduif WHZB/TBOTB 2017
2e Onaangewezen Kampioen Vitesse Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
1e Aangewezen Kampioen Vitesse Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
1e Aangewezen Kampioen Midfond Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
3e Onaangewezen Kampioen Dagfond Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
3e Aangewezen Kampioen Dagfond Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
1e Onaangewezen Kampioen Jonge Duiven Afdeling 9 Oost-Nederland 2017
1e Onaangewezen Kampioen Snelheid Afdeling 9 Oost-Nederland 2017