Beyers Belgium

Anthony & Edwin Derksen - Van De Keuken, Amelo

Snelheid / Halve Fond

Nederland

11e Nationale As-Duif Eendaagse Fond NPO 2022
1st DUTCH OMYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. B MIDDLE DISTANCE
2ND DUTCH OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. D ALL ROUND
1st DUTCH OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. H OLD BIRDS
1st DUTCH OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2019-2020 – CAT. H OLD BIRDS
2nd DUTCH OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2019-2020 – CAT. I LONG DISTANCE 2020
9e Nationaal Duifkampioenschap Dagfond NPO 2020
6e Beste As-Duif Dagfond Duif WHZB/TBOTB 2020
15e Beste As-Duif Jonge Duif WHZB/TBOTB 2020
3e Beste As-Duif Oude Duif WHZB/TBOTB 2020
19e Beste Liefhebber WHZB/TBOTB 2020
1e Beste Midfond/Fondduif Nederland – 7 prijzen PIPA ranking 2020
3rd DUTCH Olympiad Pigeon  Cat.D Allround Poznan 2019