Beyers Belgium

Fernand & Ivan Schroyen-Stockmans

Snelheid / Halve Fond

België

2e, 3e & 8e Nationale As-Duif Allround Jonge Duiven KBDB 2022
29e Nationale As-Duif Kleine Halve Fond Jonge Duiven KBDB 2022
2e Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond Jaarlingen  KBDB PE Limburg 2022
8e Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond Jonge Duiven  KBDB PE Limburg 2022
1e Provinciale As-Duif Kleine Halve Fond Jaarlingen KBDB PE Limburg 2022
3e Provinciale As-Duif Kleine Halve Fond Jonge Duiven KBDB PE Limburg 2022
1e Provinciaal Argenton III 818 Oude KBDB PE Limburg 2022