Beyers Belgium

Harold Zwiers - Den Ham

Fond / Zware Fond

Nederland

14e & 18e  Nationaal Duifkampioen Marathon NPO 2021
19e Nationaal Kampioen Onaangewezen Marathon NPO 2021
12e & 14e Beste As-Duif Marathon WHZB/TBOTB 2021
1e Nationaal Duifkampioenschap Marathon NPO 2020
1e  Beste Marathon/ZLU Duif WHZB/TBOTB 2020