Beyers Belgium

Niels Broeckx - Oud Turnhout

Snelheid / Halve Fond

België

2nd BELGIAN OLYMPIAD PIGEON ORADEA 2020-2021 – CAT. C LONG DISTANCE
1e Nationaal Zone B3 Chateauroux II 991 Oude KBDB 2021
4e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2021
3e Provinciale As-Duif Grote Halve Fond Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2021
4e Provinciaal Kampioen Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2020
5e Provinciale As-Duif Snelheid Oude & Jaarlingen KBDB Antwerpen 2020
4e Nationaal Kampioen Snelheid Jonge Duiven KBDB 2019
2e  Provinciaal Kampioen Snelheid Jonge Duiven KBDB Antwerpen 2019
1e Nationaal Zone B2 Chateauroux 5.054 Oude KBDB 2017
1st BELGIAN Olympiad Pigeon – Cat. C Long Distance BRUSSELS 2017